• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THCS HUYỆN DI LINH

Lời nói đầu

"...CÁC TRƯỜNG DÂN TỘC  NỘI TRÚ  LÀ VƯỜN ƯƠM NHỮNG HẠT GIỐNG TỐT CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ, LÀ NƠI ĐÀO TẠO NHỮNG NGƯỜI QUẢN LÝ XÃ HỘI, NHỮNG CÔ GIÁO, THẦY GIÁO, NHỮNG CÁN BỘ CHUYÊN MÔN CỦA NGÀNH KINH TẾ, VĂN HÓA, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ...PHỤC VỤ DÂN TỘC MÌNH TẠI BẢN LÀNG, XÃ, HUYỆN, TỈNH GÓP PHẦN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC..."

Trích bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười

nhân ngày khai giảng năm học 1996 - 1997 tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hòa Bình

 

Bản đồ
Văn bản
Video Clip
Thư viện ảnh
Liên kết website