Giữa lòng phố huyện Di Linh, từ ngôi Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện, tiếng cồng, tiếng chiêng vang lên vào những buổi chiều muộnÂm thanh của cồng chiêng không chỉ đơn ...