• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THCS HUYỆN DI LINH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6, năm học 2020 - 2021

Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6, năm  học 2020 - 2021

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Nơi ở

HS trường

Nam

Nữ

1

Dore Toune

Hinh

 

07/10/2009

Nộp

Thôn 2, Tân Châu

TH Tân Châu 2

2

K'

Bắc

5/11/2009

 

Nộp

Thôn 3, Tân Châu

TH Tân Châu 1

3

Đặng Văn

Hoàng

11/5/2009

 

Nùng

Thôn 9, Tân Châu

TH Tân Châu 1

4

Chề Thị Ngọc

Linh

 

24/01/2009

Nùng

Thôn 9, Tân Châu

TH Tân Châu 1

5

K' Lê Tuấn

Du

30/01/2009

 

Kơ Ho

Thôn 4, Tân Châu

TH Tân Châu 1

6

Ka Mỹ

Kha

 

10/2/2009

Kơ Ho

Thôn 2, Tân Thượng

TH Tân Thượng

7

Ka

Tráng

 

02/01/2009

Kơ Ho

Thôn 4, Tân Thượng

TH Tân Thượng

8

Si You Ka

Hậu

 

11/8/2009

Kơ Ho

Thôn 4, Tân Thượng

TH Tân Thượng

9

Ka

Duyn

 

13/6/2009

Kơ Ho

Thôn 3, Tân Thượng

TH Tân Thượng

10

Ka

Hân

 

07/01/2009

Kơ Ho

Thôn 3, Tân Thượng

TH Tân Thượng

11

K'

Brin

04/5/2009

 

Kơ Ho

Thôn 2, Tân Thượng

TH Tân Thượng

12

Ka

Kiên

 

08/5/2009

Kơ Ho

Thôn 3, Tân Thượng

TH Tân Thượng

13

K'

Vượng

08/02/2009

 

Kơ Ho

Thôn 2, Tân Thượng

TH Tân Thượng

14

Ka Quỳnh

Như

 

'07/5/2009

Kơ Ho

Thôn 2, Tân Thượng

TH Tân Thượng

15

Ka Bích

Tuyền

 

12/11/2009

Kơ Ho

Thôn 3, Tân Thượng

TH Tân Thượng

16

Ka

Thỉm

 

01/10/2009

Kơ Ho

Thôn 4, Tân Thượng

TH Tân Thượng

17

Bùi Ngọc Thanh

Vân

 

14/6/2009

Mường

Thôn 6, Tân Lâm

TH Tân Lâm

18

Bùi Tiến

Hùng

12/11/2009

 

Mường

Thôn 6, Tân Lâm

TH-THCS Tân Lâm 1

19

Bùi Thị Tường

Vy

 

13/8/2009

Mường

Thôn 7, Tân Lâm

TH Tân Lâm

20

Bùi Đức

Minh

14/5/2009

 

Mường

Thôn 6, Tân Lâm

TH Tân Lâm

21

Phạm Thị Yến

Phương

 

22/10/2009

Mường

Thôn 6, Tân Lâm

TH Tân Lâm

22

Ka

Dôm

 

21/12/2009

Kơ Ho

K'Brạ, Tân Nghĩa

TH-Tân Nghĩa 2

23

Ka

Thuyên

 

18/3/2009

Kơ Ho

K'Brạ, Tân Nghĩa

TH Tân Nghĩa 2

24

Ka

Hụy

 

27/2/2009

Kơ Ho

K'Brạ, Tân Nghĩa

TH Tân Nghĩa 1

25

Ka

Hàn

 

10/3/2009

Nộp

Gia Bắc 1, Tân Nghĩa

TH Tân Nghĩa

26

K'

Phi

10/10/2009

 

Kơ Ho

Thôn 9, Liên Đầm

TH Liên Đầm 2

27

Ka

Su

 

01/7/2009

Kơ Ho

Thôn 9, Liên Đầm

TH Liên Đầm 2

28

K'

Chiến

26/4/2009

 

Nộp

Nao Sẻ, Gia Bắc

TH-THCS Gia Bắc

29

Ka Jang

Hiên

 

25/5/2009

Nộp

Nao Sẻ, Gia Bắc

TH-THCS Gia Bắc

30

Yang Ka Gia

Tuệ

 

27/9/2009

Nộp

Nao Sẻ, Gia Bắc

TH-THCS Gia Bắc

31

Ka

Huần

 

25/5/2009

Nộp

Nao Sẻ, Gia Bắc

TH-THCS Gia Bắc

32

RLôn-Ka-Za-

 

03/5/2009

Nộp

Bộ Bê, Gia Bắc

TH-THCS Gia Bắc

33

K'

Vụ

25/12/2009

 

Nộp

Bộ Bê, Gia Bắc

TH-THCS Gia Bắc

34

Dơ Nhai Bồ Be

Hiền

 

20/8/2009

Nộp

Bộ Bê, Gia Bắc

TH-THCS Gia Bắc

35

Ka Sá

Nhinh

 

11/8/2009

Kơ Ho

Đạ Hiòng, Gia Bắc

TH-THCS Gia Bắc

36

Ka

Hựp

 

15/02/2009

Kơ Ho

Krọt, Bảo Thuận

TH Bảo Thuận

37

Ka

Hừs

 

05/3/2009

Kơ Ho

Krọt Sơk, Bảo Thuận

TH Bảo Thuận

38

Ka Thảo

Liên

 

18/3/2009

Kơ Ho

Kala Krọt, Bảo Thuận

TH Bảo Thuận

39

Ka Ksor Nguyệt

Nhi

 

30/10/2009

Kơ Ho

Bảo Tuân, Bảo Thuận

TH Bảo Thuận

40

Ka Hạ

My

 

13/4/2009

Kơ Ho

Kala Krọt, Bảo Thuận

TH Bảo Thuận

41

K' Tony

Tuấn

1/5/2009

 

Kơ Ho

Kala, Bảo Thuận

TH Bảo Thuận

42

Ka Yến

Vy

 

19/11/2009

Kơ Ho

KaLa, Bảo Thuận

TH Bảo Thuận

43

Ka

Dửu

 

20/10/2009

Kơ Ho

Krọt, Bảo Thuận

TH Bảo Thuận

44

K'

Hiếu

09/6/2009

 

Kơ Ho

Kala, Bảo Thuận

TH Bảo Thuận

45

K' Su

Bin

16/12/2009

 

Kơ Ho

Kala, Bảo Thuận

TH Bảo Thuận

46

Y K'

Nhi

11/6/2009

 

Kơ Ho

Thôn 2B, Đ. T. Hòa

TH Đ.T.Hòa 1

47

Hàng Dờng Ka

Phước

 

25/6/2009

Kơ Ho

Thôn 2B, Đ. T. Hòa

TH Đ.T.Hòa 1

48

K' Su

Jun

23/5/2009

 

Kơ Ho

Thôn 2A, Đinh Trang Hòa

TH Đ.T.Hòa 1

49

K' Brạ

Bưn

02/12/2008

 

Kơ Ho

Thôn 5A, Đ.T.Hòa

TH Đ.T.Hòa 1

50

Hàng Yồng K'

Chinh

08/12/2009

08/12/2009

Kơ Ho

Thôn 4, Đ. T. Hòa

TH Đ.T.Hòa 3

51

Trần Đăng

Sinh

08/01/2009

08/01/2009

Kinh

Thông Tây Trang, Đ.T.Hòa

TH Đ.T.Hòa 3

52

Ka

Oanh

 

04/3/2009

K' Ho

Thôn 3, Đ.T.Thượng

TH-THCS Đ.T.Thượng

53

Ka'

Thúy

 

15/02/2009

Mạ

Thôn 5, Đ.T.Thượng

TH-THCS Đ.T.Thượng

54

Nguyễn Thị Thanh

Trinh

 

24/9/2009

Kinh

Thôn 4, Đ.T.Thượng

TH-THCS Đ.T.Thượng

55

Thân Thủy

Tiên

17/7/2009

 

Kinh

Thôn 2, Đ.T.Thượng

TH-THCS Đ.T.Thượng

56

Hoàng Thị Thùy

Trâm

 

14/11/2009

Nùng

Thôn 4, Đ.T.Thượng

TH-THCS Đ.T.Thượng

57

Ka Thu

Sương

 

08/8/2009

Mạ

Thôn 4, Đ.T.Thượng

TH-THCS Đ.T.Thượng

58

K' Nguyễn Quang

Phú

06/8/2009

 

Mạ

Thôn 3, Đ.T.Thượng

TH-THCS Đ.T.Thượng

59

Ka

Lối

 

23/5/2009

Mạ

Thôn 3, Đ.T.Thượng

TH-THCS Đ.T.Thượng

60

Ka

Thùy

 

09/9/2009

Mạ

Thôn 4, Đ.T.Thượng

TH-THCS Đ.T.Thượng

61

Ka

Thùy

 

28/01/2009

Mạ

Thôn 2, Đ.T.Thượng

TH-THCS Đ.T.Thượng

62

Ka

Dis

 

27/9/2009

Kơ Ho

Thôn 3, Đ.T.Thượng

TH-THCS Đ.T.Thượng

63

Ka'

Điệp

 

09/5/2009

Mạ

Thôn 1, Đ.T.Thượng

TH-THCS Đ.T.Thượng

64

Ka

Hạnh

 

14/4/2009

Mạ

Thôn 3, Đ.T.Thượng

TH-THCS Đ.T.Thượng

65

Ka

Duyên

 

04/5/2009

Mạ

Thôn 3, Đ.T.Thượng

TH-THCS Đ.T.Thượng

66

Huỳnh Kim

Long

30/01/2009

 

Kinh

Thôn 5, Đ.T.Thượng

TH-THCS Đ.T.Thượng

67

Prông Syam K'

Huỳnh

07/10/2009

 

K' ho

Thôn 14, Hòa Bắc

TH Hòa Bắc

68

Ka

Đuyển

 

21/4/2009

K' ho

Thôn 14, Hòa Bắc

TH Hòa Bắc

69

K' Ju

Đô

06/01/2009

 

Kơ Ho

Thôn 2, Gia Hiệp

TH Gia Hiệp

70

Ka

Nhã

 

23/10/2009

Kơ Ho

Thôn 2, Gia Hiệp

TH Gia Hiệp

71

Ka

Hoen

 

15/4/2009

Kơ Ho

Thôn 1. Gia Hiệp

TH Gia Hiệp

72

Ka

Diệu

 

18/3/2009

Kơ Ho

Thôn 2, Gia Hiệp

TH Gia Hiệp

73

K'

Brin

11/1/2009

 

Kơ Ho

Thôn 4, Tam Bố

TH Tam Bố

74

K'

Tuyến

01/02/2009

 

Kơ Ho

Thôn 4, Tam Bố

TH Tam Bố

75

Ka

Diễm

 

27/8/2009

Kơ Ho

Thôn 4, Tam Bố

TH Tam Bố

76

Ka Liang

Ngôi

 

12/2/2009

Kơ Ho

Thôn 4, Tam Bố

TH Tam Bố

77

K

Sợi

08/11/2009

 

Kơ Ho

Thôn 4, Tam Bố

TH Tam Bố

78

K'

Thiết

04/9/2009

 

Kơ Ho

Thôn 5, Tam Bố

TH Tam Bố

79

Ka

Thís

 

31/01/2009

Kơ Ho

Hàng Làng, Gung Ré

TH Kim Đồng

80

Ka Kiều

Oanh

 

10/2/2009

Kơ Ho

Hàng Làng, Gung Ré

TH Kim Đồng

81

Ka Mui

Thuỳn

 

20/11/2009

Kơ Ho

Klong Trao, Gung Ré

TH Kim Đồng

82

K'

Joan

07/4/2009

 

K Ho

Klong Trao 1, Gung Ré

TH Kim Đồng

83

Tam Bộ

Braian

29/9/2009

 

Kơ Ho

Klong Trao, Gung Ré

TH Kim Đồng

84

See Gull Ka Kim

Linh

 

11/01/2009

Cơ Ho

Bó Cao, Sơn Điền

TH Sơn Điền

85

Ka' You

Ri

 

20/02/2009

Nộp

Lang Bang, Sơn Điền

TH Sơn Điền

86

Ka Thị Hoài

Thoan

 

19/5/2009

Nộp

Lang Bang, Sơn Điền

TH Sơn Điền

87

See Bya Mang Thị Thu

Trâm

 

18/10/2009

Nộp

Hà Giang, Sơn Điền

TH Sơn Điền

88

Ka'

Thiện

 

10/01/2009

Nộp

Con Sỏ, Sơn Điền

TH Sơn Điền

89

Ka Vũ Tuyết

Nhi

 

12/4/2009

Kơ Ho

Kao Kuil, Đinh Lạc

TH Đinh Lạc

90

K'

Vừn

02/01/2009

 

Kơ ho

Kao Kuil, Đinh Lạc

TH Đinh Lạc


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản
Video Clip
Liên kết website