Chi bộ trường phổ thông Dân tộc Nội trú Di Linh được thành lập theo Quyết định số 155-QĐ/HU ngày 17/4/2007 của Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh với 6 đảng viên. Trải qua quá trình ...