Chi đoàn giáo viên trường PT Dân tộc nội trú Di Linh bắt đầu cơ cấu hoạt động từ năm học 1998 -1999 (sau khi nhà trường thành lập được 1 năm). Ra đời khi nhà trường mới thành lập, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, số lượng đoàn viên chưa nhiều, chi ...