• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THCS HUYỆN DI LINH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch dạy học khi học sinh trở lại trường từ 14/3 đến 31/3/2022

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC TỪ 14/3/2022 ĐẾN HẾT THÁNG 3/2022

 

Căn cứ Công văn số  310/UBND  ngày 25 tháng 02 năm 2022 của UBND huyện Di Linh về việc chuẩn bị các điều kiện và đón học sinh về học tại trường PTDTNT THCS huyện Di Linh; công văn số 19/PGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Di Linh V/v bàn giao giáo viên và học sinh về lại trường PTDTNT THCS huyện Di Linh;

Căn cứ vào tình hình thực tế, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Di Linh xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy và học từ ngày14/3/2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích.

- Nhanh chóng ổn định để giúp học sinh tiếp tục học theo chương trình giáo dục phổ thông, đảm bảo học sinh được học đầy đủ chương trình.

- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh trong học tập.

2. Yêu cầu

- 100% học sinh trở lại trường và được tham gia học tập.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, không để lây lan trong học sinh.

II. NỘI DUNG:

1. Thời gian

- Từ ngày 14/3/2022 (giảng dạy chương trình tuần 24)

2. Công tác chuẩn bị.

2.1. Đối với giáo viên chủ nhiệm:

        GVCN rà soát lại danh sách, sĩ số của lớp, trực tiếp liên hệ với toàn bộ học sinh của lớp (trước ngày 12/3/2022), phối hợp với BQLNT để nắm được phòng ở, lớp học. Tăng cường công tác Sinh hoạt lớp đầu giờ để nắm bắt tình hình học sinh. Kịp thời báo cáo về nhà trường, BQLNT những vấn đề học sinh gặp khó khăn, vướng mắc để có phương án giải quyết.

2.2. Đối với giáo viên bộ môn:

       - Căn cứ Kế hoạch giáo dục môn học để tiến hành giảng dạy, bắt đầu từ tuần 24. Theo sự phân công của nhà trường, GVBM dựa trên KHDH cụ thể của từng khối lớp, môn học để xây dựng nội dung, hướng dẫn học sinh nghiên cứu và học tập các bài học thống nhất theo từng môn, từng khối, lớp.

        - Tăng cường kiểm tra sự chuẩn bị sách, vở, ĐDHT của học sinh. Rà soát, nắm bắt tình hình học tập, chương trình đã học của học sinh theo địa bàn từng xã để có phương án dạy bù, dạy thêm cho học sinh chưa học, đảm bảo tất cả học sinh được học đầy đủ chương trình, không mất bài, thiếu bài.

          * Lưu ý:

          - Đối với khối 6 sẽ dạy theo bộ SGK trường đã chọn từ đầu năm. Các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, LS&ĐL, GDNT, giáo viên bộ môn kiểm tra, rà soát để nắm được số học sinh học SGK khác để có kế hoạch kèm cặp, giúp đỡ, bổ sung kiến thức cho các em học theo chương trình SGK khác.

          - Đối với lớp 9: có 7 học sinh ở xã Tân Châu trong học kì I đã học môn Âm nhạc, nên HKII học Mĩ thuật, số học sinh còn lại của khối 9 học môn Âm nhạc. Môn Công nghệ 9 dạy chương trình của trường chọn.

3. Về thời khóa biểu.

          - Trong thời gian từ 3 đến 4 tuần đầu (khi học sinh trở lại trường), sẽ sắp xếp thêm mỗi tuần/ 01 tiết phụ đạo theo từng lớp với các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. Xếp 2 tiết/tuần phụ đạo khối với các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

         - Các môn còn lại, nếu HS học chưa đủ chương trình, giáo viên chủ động bố trí dạy bù thêm vào các tiết 3,4 buổi chiều, báo cáo về CM trước khi dạy.

4. Soạn giảng.

         - Căn cứ TKB, giáo viên soạn bài, trong đó các tiết ôn tập, phụ đạo không ghi tiết chương trình; các tiết dạy bài mới ghi TCT theo kế hoạch đã được phê duyệt.

         - Tất cả HSSS, kế hoạch bài dạy, phiếu báo giảng... giáo viên cập nhật lên VNPT school theo quy định.

5. Phương án dạy học khi có giáo viên, học sinh bị F0.

        - Khi  giáo viên F0:

        + Giáo viên báo về chuyên môn, tổ chuyên môn cụ thể thời gian bắt đầu nghỉ. Tổ/nhóm CM phối hợp CM nhà trường phân công giáo viên dạy thay (với môn có từ 2 GV trở lên). Với các môn không có GV dạy thay, CM nhà trường sẽ phân công GV bộ môn khác dạy, sau khỏi bệnh GV dạy bù theo lịch của nhà trường.

       + Giáo viên bị F0 mà dạy học trực tuyến được, cần báo về CM trường trước 01 ngày để chỉ đạo cô Kiên mở máy, nhắc nhở học sinh đến phòng học.

        - Khi học sinh F0: Học sinh bị F0 sẽ tách ra ở riêng tại khu tập thể GV hoặc về nhà (theo nguyện vọng gia đình). Trong thời gian học sinh bị cách ly, học sinh sẽ được học trực tuyến (nhà trường sẽ bố trí ở các lớp 6A, 7A, 8A, 9A đủ máy, camera... để tất cả HS cách ly được học theo TKB các lớp A). Giao cô Kiên lập các đường likn học trực tuyến cho 4 khối lớp, thông báo trên Zalo nhóm chuyên môn để tất cả GV biết và thông báo cho học sinh bị F0 tham gia học.

6. Về phân công chuyên môn (Bảng đính kèm)

7. Công tác BD, BDTX

         - Triển khai BDHSG khối 7,8: Thầy Kiên phối hợp với các GV tham gia BDHSG chọn học sinh, chia lớp để tiến hành theo kế hoạch.

        - Tất cả giáo viên các bộ môn tham gia nghiêm túc, đầy đủ việc tập huấn sử dụng SGK lớp 7 theo kế hoạch của Bộ, Sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với nhà trường

          - Xây dựng kế hoạch, thông báo kế hoạch tới toàn thể giáo viên, phụ huynh và các em học sinh biết để thực hiện.

          - Phân công giáo viên thực hiện kế hoạch, quản lý, kiểm tra  giáo viên thực hiện.

2. Đối với giáo viên

- Chấp hành sự phân công của nhà trường, thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động, kế hoạch giảng dạy đã đề ra

- Báo cáo với Hiệu trưởng về việc thực hiện kế hoạch, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để bàn bạc giải quyết.

3. Đối với học sinh.

          Hoàn thành tốt nội dung học tập và nâng cao ý thức tự học. Chủ động trao đổi, hỏi thầy, cô về chương trình đã học, để tiếp tục được học cho đầy đủ chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục.

          Trên đây là Kế hoạch dạy và học khi học sinh trở lại trường của trường PTDTNT THCS huyện Di Linh năm học 2021 – 2022./.

 

Nơi nhận:                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ CM (để phối hợp);

- Giáo viên ôn tập (để t/h);

- Lưu: VT.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

               (Đã ký)

 

        Trần Trung Kiên


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản
Video Clip
Liên kết website