• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THCS HUYỆN DI LINH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC, XÉT NGHIỆM TEST NHANH COVID-19 CHO HỌC SINH VÀ CBGVNV

Để chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn  khi học sinh trở lại trường sau thời gian Trường PT DTNT THCS huyện Di Linh được trưng tập làm khu cách li phòng chống dịch Covid- 19 của  UBND huyện Di Linh. Trường PT DTNT THCS Huyện Di Linh xây dựng kế hoạch tổ chức tes nhanh COVID-19 cho toàn bộ HS và GV khi trở lại trường học tại đơn vị.

Căn cứ Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” và các văn bản chỉ đạo liên quan;

Căn cứ Hướng dẫn số 2575/SYT-NVY ngày 15/9/2021 của Sở Y tế Lâm Đồng hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trường học, cơ sở giáo dục.

- Căn cứ Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”

- Căn cứ văn bản ngành giáo dục: KH số 06/KH-PGDĐT.

       - Căn cứ vào kế hoạch số 15/KH-THCSNT ngày 28 tháng 2 năm 2022 của trường PT DTNT THCS Di linh về Chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh về trường và tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

          Để chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn  khi học sinh trở lại trường sau thời gian Trường PT DTNT THCS huyện Di Linh được trưng tập làm khu cách li phòng chống dịch Covid- 19 của  UBND huyện Di Linh. Trường PT DTNT THCS Huyện Di Linh xây dựng kế hoạch tổ chức tes nhanh COVID-19 cho toàn bộ HS và GV khi trở lại trường học tại đơn vị cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch dịch Covid-19; chủ động ứng phó có hiệu quả cao nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của CB, GV, NV, HS nhà trường.

          - Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe của toàn thể, HS và CB GV NV của nhà trường; giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hoặc mắc bệnh; ngăn chặn kịp thời không để dịch Covid-19 xâm nhập vào trường học.

- Đảm bảo mục tiêu  kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục theo yêu cầu.

Đảm bảo triển khai xét nghiêṃ, tes nhanh covid-19, 100% HS và CBGVNV được xét nghiệm, tes nhanh  theo đúng tiêu chuẩn quy định; lấy mẫu theo nguyên tắc gộp, tại trường và đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch. Phải xử lý kịp thời, đúng quy định trong phòng chống dịch COVID-19 sau khi có kết quả xét nghiệm; đảm bảo công tác phối hợp, hỗ trợ của TT Y tế huyện .

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Thời gian, địa điểm lấy mẫu xét nghiệm tes nhanh Covid-19

          a) Thời gian: Bắt đầu từ ngày 13/3/2022 (có danh sách HS và CBGVNV đính kèm). Thời điểm bắt đầu xét nghiệm: sáng từ 07h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00.

          b) Địa điểm: tại trường PT DTNT THCS huyện Di Linh

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tại địa điểm trường để thuận lợi cho HS và CBGVNV đảm bảo đẩy đủ các điều kiện, biện pháp phòng, chống dịch, kịp thời phát hiện và xử lí nhanh chóng các tình huống có thể lây nhiễm.

2. Phương pháp lấy mẫu xét nghiệm: Xét nghiệm test nhanh kháng nguyên Covid-19, cho 100% là HS và CBGVNV của trường PT DTNT THCS huyện Di Linh.

3. Thành phần tham gia tes nhanh cho HS và CBGVNV:

          - Đội ngũ Y tế  test nhanh covid-l9 của Trung tâm Y tế huyện Di Linh .

          - CBGVNV và học sinh trường PT DTNT THCS huyện Di Linh .

          - Nhân viên phụ trách y tế trường PT DTNT THCS huyện Di Linh .

          - 12 GVCN các lớp

4. Đối tượng lấy mẫu: tất cả HS và CBGVNV trường PT DTNT THCS huyện Di Linh.

5. Tổ chức thực hiện:

          - Xây dựng kế hoạch thực hiện  tes nhanh kháng nguyên Covid-19 cho CBGVNV và Học sinh.

          - Lập danh sách CBGVNV và Hs được tes, danh sách nhân viên, danh sách GV phục vụ thực hiện tes nhanh kháng nguyên Covid-19.

          - Liên hệ, hợp đồng với Trung tâm Y tế huyện Di Linh về việc tổ chức tes nhanh kháng nguyên Covid-19.

          - Số lượng người được tes:

          + CBQL-GV-NV : 41

          + Học sinh: 345 em – 12 lớp

          + Số bàn thực hiện: 2 bàn.

- Cụ thể như sau:

Thời gian

Bàn test 1

Bàn test 2

Ghi chú

 

Buổi sáng:

 

                       

    

 

7h30- 9h30

CBQL-GV-NV

Lớp 6A

Lớp 6B

Lớp 6C

 

Lớp 7A

Lớp 7B

Lớp 7C

 

9h30- 11h30

 

 

Lớp 8A

Lớp 8B

Lớp 8C

 

Lớp 9A

Lớp 9B

Lớp 9C

 

 

 

IV. PHÂN CÔNG CỤ THỂ:

- Thầy Trần Đa ( HT), Thầy Phan Trung Kiên ( HP), cô Nguyễn Thị Minh Phương ( HP)- phụ trách, chỉ đạo chung.

- Cô :  C. Thảo phụ trách y tế - thường trực.

- Anh Huấn ( BV) ; quản lí khu vực cổng trường, hướng dẫn HS đi theo thứ tự.

- Thầy K’Bras, Thầy Trung, cô Trịnh Kiên  -  tập trung HS, đo thân nhiệt, nhắc nhở HS trong quá trình tes.

- Cụ thể:

+ Hướng dẫn cho HS vào trường theo hàng lối, đến đúng bàn test theo quy định:

+ GVCN lớp 6A cô Nguyễn Thị Sỹ + cô Trang  - bàn test 1.

+ GVCN lớp 6B cô Phạm Ánh Tuyết + C. Nguyễn Kiên- bàn test 1.

+ GVCN lớp 6C thầy Lê Thanh Hưng + thầy Trào - bàn test 1.

+ GVCN lớp 7A cô Nguyễn Thị Thanh Huệ + thầy Tuấn - bàn test 2.

+ GVCN lớp 7B thầy Phạm Quang Trí + cô Nguyệt - bàn test 2.

+ GVCN lớp 7C cô Ân Thị Thắm + cô Phạm Thị Thắm - bàn test 2.

+ GVCN lớp 8A cô Đặng Thị Vĩnh + T. Thiện  - bàn test 1.

+ GVCN lớp 8B cô Ka Dìm + cô Loan + - bàn test 1.

+ GVCN lớp 8C thầy Nguyễn Anh Dũng + cô Hà - bàn test 1.

+  GVCN lớp 9A  cô Ninh Thị Thảo + cô Yến – bàn test 2.

+ GVCN lớp 9B cô Molom Thúy + thầy Khởi. – bàn test 2.

+ GVCN lớp 9C cô Bùi Thị Bắc +  thầy Điền – bàn test 2.

GVCN các lớp kết hợp với tổ Nội trú sau khi HS test xong, hướng dẫn HS về khu nội trú theo số phòng đã phân chia. Ổn định nhanh nề nếp sinh hoạt nội trú.

- Nước uống phục vụ hậu cần : Cô Tú, Cô Lan ( cấp dưỡng).

- Quản lí vệ sinh quang cảnh sân trường sau buổi test : thầy K’Brôl: phân công quét dọn vệ sinh.

* Lưu ý:

          - Tất cả CBGVNV và HS khi đến trường phải đảm bảo thực hiện 5K trong quá trình test Covid-19.

          - Tất cả CBGVNV và HS khi đến trường phải khai báo y tế, quét mã QR và sát khuẩn để đảm bảo phòng dịch.

Trên đây là kế hoạch test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho CBGVNV và HS trường PT DTNT THCS huyện Di Linh chuẩn bị cho HS trở lại trường, cho việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đảm bảo cho việc dạy và học trực tiếp./.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm Y tế (p/h);

- Chi bộ (b/c);

- Công Đoàn (p/h)

- Tổ QLNT, Tổ TVTLHĐ, TCM, GVCN, TPT (t/h);

- Lưu VT;

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Minh Phương

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản
Video Clip
Liên kết website